Na památkách Královéhradecka skončila hlavní sezona, ale Kuks se opět otevře 11. listopadu. Chystá se vánoční program

Na zámku v Náchodě vrcholí komplexní obnova Zámeckého kopce

Na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu skončila poslední říjnovou neděli oficiální návštěvnická sezona – královéhradecké památky si prohlédlo celkem 188 794 návštěvníků. Hospitál Kuks své brány otevře 11. listopadu u příležitosti Dne válečných veteránů a prohlídky zde budou možné i následující dva víkendy po tomto datu. Na zámcích Hrádek u Nechanic, Náchod i Opočno se chystají adventní prohlídky, na Opočně a Kuksu také vánoční trhy. Adventní program se chystá také v Rudrově mlýně v Ratibořicích.

„Letošní sezona byla po dvou předchozích covidových letech bez návštěvnických omezení, ale dopady pandemie jsme na památkách vnímali samozřejmě také“, hodnotí uplynulé měsíce Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově, pod jehož vedení spadá pět památek na Královéhradecku, čtyři na Pardubicku a osm na Liberecku. „I my jsme samozřejmě šetřili, řadu kulturních akcí jsme realizovali v menším měřítku, některé jsme zrušili úplně. Prioritou pro nás zůstává péče o památky a také o zahrady a parky, podařily se nám vybrané stavební obnovy, za to jsem velmi rád. Z pohledu návštěvnosti jsme překonali loňský rok zatím o tři tisíce návštěvníků – a samozřejmě statistika ještě poroste s ohledem na chystané adventní akce, ale bohužel nedosáhneme na čísla z roku 2019, kdy výše uvedené památky navštívilo bezmála 273 tisíc lidí. Je ale třeba říci, že se nám zcela změnil návštěvnický provoz na Opočně, kde se z více krátkých okruhů reinstalovaly dva rovnocenné okruhy, z důvodu filmování byl určitou dobu uzavřen Hrádek u Nechanic a to vše se samozřejmě do statistiky promítlo. Na druhou stranu byl zájem o svatební obřady i o pronájmy vybraných prostor třeba pro muzikálové projekce“, dodává Miloš Kadlec.

Na hospitál Kuks se po třiceti letech vrátil obraz s podobiznou Jana Michaela Šporka. Ten byl odcizen v červenci roku 1991 společně s dalšími předměty při noční krádeži. Autorem obrazu je významný francouzský barokní malíř Nicolas de Largillierre. Sochy Ctností jsou opět kompletní, neboť se v červenci na Kuks vrátila zrestaurovaná kopie sochy Štědrosti, ve spolupráci s Fakultou restaurování v Litomyšli byla zajištěna odborná péče o sochy v Braunově Betlémě. Volně přístupná bylinková zahrada je nadále vyhledávaným turistickým cílem, mj. i proto, že v průběhu roku je zde k vidění přes 250 druhů rostlin. Velkému zájmu se těšily také kulturní akce – muzikálová a divadelní představení, koncerty atp., trvale využíváno je také vzdělávací centrum. Hospitál Kuks je letos možné navštívit ještě 11., 12.,13.,19. a 20. listopadu. 12.–13. a 19.–20. 11. se zde konají Vánoční trhy, 17. prosince Vánoční Rybova mše v kostele Nejsvětější Trojice.

V Ratibořicích prošlo významným restaurátorským zásahem sousoší Babička s dětmi, neboť v letošním roce uplynulo 100 let od instalace této ikonické sochy. K výročí pomníku vydala správa zámku společně s Muzeem Boženy Němcové v České Skalici výroční turistickou vizitku, pamětní list a každá z institucí má své výroční turistické razítko. Během speciálních prohlídek i kulturních akcí bylo připomínáno další výročí – 160 let od úmrtí spisovatelky Boženy Němcové. Velkému zájmu se těšily letní Prohlídky s komtesou Hortensií pro dětské návštěvníky. Došlo také k úpravě provozní doby technických památek v Babiččině údolí – mandlu a mlýna. Na 1. až 4. prosince je připravován Advent v Rudrově mlýně, jehož součástí je malý vánoční jarmark v prostorách mandlu, folklórní vystoupení a klasická lidová vánoční výzdoba. Vánoční koncert se bude konat 10. prosince od 17 hodin na zámku – zazní česká vánoční hudba, české koledy a pastorely a vánoční skladby z vybraných evropských zemí.  

K 100. výročí zpřístupnění opočenského zámku proběhla rozsáhlá reinstalace a veřejnosti byly představeny i dosud nepřístupné prostory ve 2. patře zámku – od letošní sezony má zámek dva rovnocenné prohlídkové okruhy, které byly ve vybraných termínech doplňovány speciálními prohlídkami pod názvem Opočno opačně a vedly prostorami, kam nemá návštěvník běžně přístup, či prohlídkami se zaměřením na zbraně. Velký úspěch zaznamenala také velikonoční výstava či květinová aranžmá, zcela vyprodány byly i pohádkové prohlídky. Velká pozornost je věnována také zámeckému parku – obnova vyhlídky tzv. Itálie v horní části parku, byly odstraněny nálety, pařezy, došlo k novým výsadbám, byly vyspraveny vybrané cesty. Na konci sezony se započalo s opravou zábradlí na dalších mostcích přes Zlatý potok. Proběhla revitalizace dřevin. Probíhá příprava opravy střešní konstrukce Letohrádku, samotná oprava je naplánována na příští rok.

3. prosince proběhne na I. a II. zámeckém nádvoří Vánoční jarmark, připraveny jsou i prohlídky zámku. Prohlídky vánočně vyzdobeným zámkem (a podzámčím) proběhnou také v termínech 3.–4., 10.–11. a 17.–18. 12.

Na zámku v Náchodě vrcholí komplexní obnova Zámeckého kopce – k ukončení této stavební akce bude vydána samostatná tisková zpráva. Finišuje také oprava rizalitu (statika a odvodnění), pokračuje letos započatá oprava střechy Piccolominského traktu (s ukončením na podzim příštího roku). Dokončuje se oprava střechy nad schodištěm u turionu, pro zvýšení komfortu návštěvníků je od letošní sezony na zámku možnost občerstvení s posezením na nádvoří. Byla realizována oprava zdi v medvědáriu ve spolupráci s Městem Náchod. Náchodský zámek byl zapojen do projektu NPÚ Po stopách šlechtických rodů, v rámci tohoto projektu byly zrealizovány Schaumburské slavnosti, které měly velký ohlas u veřejnosti. O adventních víkendech 26.27. 11.; 3.4. 12. a 10.11. 12. jsou na Náchodě připraveny prohlídky nazdobeným zámkem pro veřejnost, objednané zájezdy a skupiny dětí mohou zámek navštívit ve všední dny v termínu 29. 11. – 2. 12. a 6.9. 12.

Na zámku Hrádek u Nechanic zavedli na prázdninové měsíce novou prohlídkovou trasu pod názvem Od sklepů po věž, velmi úspěšné jsou speciální stavebně-historické prohlídky Hrádkem křížem krážem, pro předškoláky a školní děti jsou k dispozici sady pracovních listů. Zámku se věnoval také jeden z dílů seriálu České televize Skryté skvosty, proběhlo zde natáčení pohádky, která bude vysílána o Štědrém večeru.

Zámek je proslulý velikonoční i vánoční výzdobou – adventní akce zde začínají 26. listopadu a trvají do 11. prosince. Návštěvníky čekají prohlídky nazdobeným zámkem, a to jak prohlídky denní, tak ve vybraných termínech večerní, chystají se také tři vánoční koncerty a lákavé občerstvení v zámecké kuchyni. Podrobnosti k rozmanitému programu zde https://www.zamek-hradekunechanic.cz/cs/akce/75964-vanoce-na-hradku

Letošním tématem projektu Po stopách šlechtických rodů byly šlechtické slavnosti a zábavy.

13. ročník se zaměří na rod Harrachů a ponese název Harrachové – vznešenost zavazuje. Podrobnosti k projektu budou zveřejněny před zahájením sezony 2023.bidlasova-lucie-5315517

Plánované akce na královéhradeckých objektech naleznete zde https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/prehled-kulturnich-akci

Součástí tiskové zprávy jsou přehledy návštěvnosti s porovnáním za roky předchozí, ke stažení také zde: https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/pro-media