Na Kuks se vrátila zrestaurovaná kopie sochy Štědrosti

Na Kuks se vrátila zrestaurovaná kopie sochy Štědrosti

Na hospitál Kuks se po necelých dvou letech vrátila kopie sochy Štědrosti. Ta byla v roce 2020 kvůli havarijnímu stavu převezena do ateliéru v Litomyšli. Originál jedné ze Ctností vytesala na počátku 18. století sochařská dílna Matyáše Bernarda Brauna.

Věrná kopie sochy (faksimile) byla vytvořena ze směsi umělých pryskyřic a zrnitého písku v 80. letech minulého století. Od té doby nahradila spolu s dalšími kopiemi originály v řadě Ctností, které stojí před severním křídlem hospitálu.

Soše hrozilo zřícení, protože měla roztrhaný podstavec od kovových armatur, které zrezly. Druhým problémem byla ztráta soudržnosti materiálu na povrchu vlivem UV degradace. Socha u nás prošla celoplošnou konsolidací, slepením podstavce, následným vyinjektováním, zatmelením a zaretušováním nových vysprávek,“ popisuje Jakub Balcar z fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.

Na základě odborného posudku byla tato socha vybrána k restaurování jako první. Rádi bychom pokračovali v restaurování i dalších kopií, to ale bude záležet na finančních možnostech,“ říká kastelán hospitálu Kuks Libor Švec.

Kopie sochy Štědrosti byla zpět na své místo osazena v pondělí 18. července. Řada soch před hospitálem je tak opět kompletní. Originály soch Ctností a Neřestí od Matyáše Bernarda Brauna si mohou návštěvníci prohlédnout o prázdninách každý den od 9:00 do 17:00 při prohlídce základního prohlídkového okruhu, který se nazývá Hospitál. Sochařská výzdoba na hospitálu se právem řadí k nejvýznamnějším dílům vrcholného baroka v Evropě.