Památky nabídnou v červnu řadu speciálních prohlídek a kulturních akcí

Nadcházející víkend bude patřit speciálním prohlídkám, chystají se divadelní a muzikálová představení na Opočně, Kuksu i Kunětické hoře, na Bezděz zavítají šermíři. Pro rodiny s dětmi je připraveno nedělní odpoledne u Auerspergů ve Slatiňanech. Na Sychrově se otevřela výstava korunovačních klenotů, v Ratibořicích finišují přípravy na tradiční akci Za Babičkou Boženy Němcové, objekty se zapojují do Noci kostelů a také do akce Víkend otevřených zahrad.

Červen se nese v duchu školních i rodinných výletů a hrady a zámky se připravují na vrchol sezony, který vypukne v červenci a srpnu. Nicméně, i na červen jsou připraveny doprovodné kulturní akce a zvláštní prohlídky, aby si každý návštěvník přišel na své.

Zámek Slatiňany, zámek Lemberk, zámek Opočno a hospitál Kuks se zapojily do akce Víkend otevřených zahrad, zámek Hrubý Rohozec a Opočno do Noci kostelů.

LIBERECKO:

Na zámku Sychrov je do 31. července v prostorách bývalé konírny výstava České korunovační klenoty na dosah – Osudy 22 korunovaných panovníků, která představuje dokonalé repliky korunovačních klenotů i osudy našich panovníků. Sychrov je také dějištěm Hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, který je zahájen v červnu. Kromě toho jsou zde naplánována divadelní představení, koncert Postmodern Jukebox a také talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Hrad Bezděz budou v červnu navštěvovat rytíři a do 29. června je zde výstava malířky Mileny Seidlové Obrazy život a příroda, která je součástí prohlídkového okruhu bez změny vstupného. Na lemberském zámku bude 7. až 12. června zpřístupněn Bredovský letohrádek se zahradou, kde se nachází panelová výstava Lemberk v proměnách času. Ve dnech 11. a  12. června zde proběhnou komentované prohlídky zahrady vždy v 11 a ve 14 hodin v rámci akce https://www.vikendotevrenychzahrad.cz/  Tradiční svatodušní bohoslužba v zámecké kapli Seslání Ducha svatého se uskuteční 5. června od 18 hodin, celebruje J.M. can. Karel Havelka.

Na Hrubém Rohozci budou v rámci Noci kostelů 10. června realizovány noční prohlídky kaple, předkaplí, sakristie a také zámku i se zpřístupněným trezorem (první prohlídka vyjde v 19 hodin, poslední ve 22 hodin), na hradě Grabštejn proběhnou 11.-12.6. prohlídky Veterinárního muzea. Od 1. června je na hradě zpřístupněn i druhý prohlídkový okruh pod názvem Grabštejnské poklady, jehož součástí je prohlídka sklepení, výstup na věž a také prohlídka unikátní renesanční kaple sv. Barbory.

PARDUBICKO:

Na neděli 5. června si správa slatiňanského zámku připravila bohatý program v zahradě, zaměřený na rodiny s dětmi. Děti se seznámí se zámeckým štolbou, lukostřelcem, učitelkou dramatických umění, mohou vyrábět šperky, nebude chybět také pohádkové představení.  Na závěr programu svezou panští kočí děti v kočáře taženém koňským dvojspřežím.

Zámek Slatiňany se také zapojil do akce Víkend otevřených zahrad a to komentovanými prohlídkami zámecké zahrady a běžně nepřístupnými skleníky 11. a 12. června. Do 10. července si ve Slatiňanech mohou návštěvníci prohlédnout panelovou výstavu, umístěnou v exteriérech zámku - připomíná osudy Afričanů, kteří působili na našem území ve službách habsburské aristokracie od časů baroka. Důraz je kladen především na osobnost Angela Solimana, učeného Afričana knížat z Liechtensteinu, který se díky svým schopnostem dostal až na vrchol vídeňské osvícenské společnosti. Africkou společnici měla v 19. století i kněžna z Auerspergu, manželka majitele zámku ve Slatiňanech. Výstava se snaží připomenout, že již v časech osvícenství vznikla zdánlivě moderní témata jako svoboda, občanská práva a rasismus, ovlivňující zásadním způsobem naši společnost do současnosti.

Hrad Kunětická hora bude dějištěm mnoha divadelních představení v realizaci Východočeského divadla Pardubice, na 11. červen se zde chystá pohádkové představení Ferda Mravenec, 13. června zde bude koncertovat Aneta Langerová.

9. června bude zahájen již 64. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl v arkádovém nádvoří této jedinečné památky.

KRÁLOVÉHRADECKO:

Na pátek 3. června jsou na zámku Hrádek u Nechanic naplánovány stavebně historické prohlídky, v červnu zde proběhne již 14. ročník festivalu klasické a romantické hudby (9. - 12.6.).

Nádvoří zámku Opočno bude v červnu patřit koncertům a divadelním představením, na 18. červen je naplánována prohlídka opočenských zbrojnic s rozšířeným výkladem, na 19. červen rozšířené prohlídky obrazáren, a to jak do rozsahu průvodcovského výkladu, tak do doby trvání (cca 50 minut). Zámek je zapojen do Noci kostelů (10.6.), v rámci akce Víkend otevřených zahrad se chystají komentované prohlídky horní i dolní části zámeckého parku 11. a 12. června, vždy v 10 a 14 hodin.

7. až 9. června se do Babiččina údolí a ratibořického zámku vrátí postavy z Babičky od Boženy Němcové – zámkem provede návštěvníky namyšlený komorník Leopold, pozdraví je paní kněžna i slečna Hortensie, při procházce údolím potkají laskavou babičku i veselého mlynáře a další známé postavy. Na 25. červen je připravena pohádka na zahradě u Rudrova mlýna.

Správa hospitálu Kuks srdečně zve na koncerty festivalu Hudební léto Kuks. Již 13. ročník mezinárodního festivalu klasické hudby tradičně proběhne v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu. Festival pořádá Královédvorský chrámový sbor z. s. spolu se správou hospitálu Kuks. Hospitál se také připojil k akci Víkend otevřených zahrad a zve všechny zájemce na prohlídky bylinkové zahrady 11.-12.6., vždy v 11 a ve 13 hodin.

Kompletní přehled plánovaných akcí

Aktuální nabídka pro školy, školky a rodiny s dětmi

Návštěvnost objektů ve správě ÚPS na Sychrově za měsíc květen